de Vogeltjes -         agrarisch kinderdagverblijf
In de groepsruimte en op de buitenspeelplaats zijn uiteraard geen dieren of planten aanwezig en er geldt een rookverbod.
De kinderen lopen het liefst op sokken of blootsvoets.
Door toepassing van vloerverwarming is dit mogelijk.
 
Bij een maximale bezetting biedt de groepsruimte opvang voor
13 kinderen, met minimaal 2 groepsleidsters.
 
Ouders moeten de zekerheid en het vertrouwen hebben dat de kinderen  in hun afwezigheid een fijne en prettige tijd hebben op een leuke plek waar kinderen onbekommerd de omgeving kunnen verkennen en waar ze leren van het spelen met de andere kinderen.
 We proberen de opvoeding thuis en bij  'de Bonte Paardjes' zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen.
Hiervoor behouden we het communicatieve lijntje 
met de ouders kort.
 
Graag delen we de zorg voor uw kind.
 
We gaan daarbij uit van 4 pedagogische opvoedingsdoelen, t.w.
 
~   emotionele veiligheid
~   samen spelen, samen delen
~   ontwikkeling eigen identiteit
~   normen en waarden
 
We hebben oog en oor voor de eigenheid van ieder kind.
 
Het Beleidsplan alsmede de Protocollen Kindermishandeling en
Ziekte en Ongevallen liggen in de groepsruimte ter inzage.