de Vogeltjes -         agrarisch kinderdagverblijf

 
INSCHRIJVING BIJ KINDEROPVANG DE BONTE PAARDJES
geboortedatum of te verwachten geboortedatum kind(eren)
jongen(s) meisje(s), of nog een verrassing
naam (namen) kind(eren), van uw ongeboren kind(eren) laat u de nam(en) t.z.t. weten
naam (namen) ouder(s)
adres
postcode en woonplaats
telefoon nummer(s)
email adres
welke dagen en uren genieten uw voorkeur:
opmerking(en)