de Vogeltjes -         agrarisch kinderdagverblijf
 
Wij staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang 
onder nummer: 315728930
 
Het inspectierapport is voor een ieder inzichtelijk.

We zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang welke ons als kinderdagverblijf ondersteund.


Vanaf 1 januari 2016 zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang.

We hebben een vier-tal tellende Oudercommissie.
Deze vergaderen vier keer per jaar,  vertegenwoordigen de ouders/verzorgers van de kinderen in opvang en kunnen gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen betreffende beleidszaken.
Jaarlijks  organiseert de OC een  gezellige  gezamenlijke activiteit.